JACQUEMONTS JOURNAL

JAGĀDHRĪ (30º-10'N, 77º-18'E)

JAGANĀ BHĀĪ

JAGAT SIṄGH

JAGAT SIṄGH MĀN (d. 1860)

JAGAT SIṄGH NĀRAG (1883-1942)

JAGATĀ

JAGATJĪT SIṄGH MAHĀRĀJĀ (1872-1949)

JAGGĀ BHĀĪ

JAGHEṚĀ

JAGIĀSĪ

JĀGĪRDARĪ

JAGSĪ BHĀĪ

JAHĀṄDĀD KHĀN

JAHĀṄGĪR NŪR UD-DĪN MUHAMMAD (1569-1627)

JĀHMAṆ

JAI RĀM (d. 1518)

JAI SIṄGH (1712-1793)

JAI SIṄGH (d. 1784)

JAI SIṄGH AṬĀRĪVĀLĀ (d. 1838)

JAI SIṄGH DOCTOR (1856-1898)

JAI SIṄGH KAMLĀ (d. 1827)

JAI SINGH MĀN (d. 1812)

JAI SIṄGH MIRZĀ RĀJĀ (1605-1667)

JAIDEV (JAYADEVA)

JAIMAL SIṄGH BHŪRĪVĀLE SANT (d. 1976)

JAIMAL SIṄGH RANDHĀVĀ (1803-1870)

JAITĀ BHĀĪ

JAITĀ BHĀĪ 1

JAITĀ BHĀĪ 2

JAITĀ SEṬH BHĀĪ

JAITO (30º-26'N, 74º-53'E)

JAITO MORCHĀ

JAITSARĪ MAHALĀ 5 VĀR SLOKĀṄ NĀLĪ

JALĀLĀBĀD (34º-26'N, 70º-28'E)

JALLĀ PAṆḌIT (d. 1844)

JALLIĀṄVĀLĀ BĀGH MASSACRE

JALLO BHĀĪ

JAMĀL MĪĀṄ (d. 1650)

JAMĀL UD-DĪN SAYYID (1838-1897)

JAMBAR KALĀṄ

JAMES (d. 1825)

JAMĪAT RĀI

JAMĪAT SIṄGH

JAMRŪD

JAMSHAID KHĀN (d. 1708)

JĀMŪ

JĀN MUHAMMAD CHAṬṬHĀ (d. 1798)

JĀN SĀHIB

JANAM SĀKHĪ

JANAM SĀKHĪ SRĪ GUR NĀNAKU SĀH KĪ

JAṆḌ SĀHIB GURDWĀRĀ

JAṆḌ SĀHIB GURDWĀRĀ

JAṆḌ SĀHIB GURDWĀRĀ 1

JAṆḌĀLĪ

JAṆḌŪ SIṄGHĀ

JAṄG SIṄGHĀṄ TE FIRAṄGĪĀṄ

JAṄGNĀMĀ

JANGNĀMĀ GURŪ GOBIND SIṄGH

JAṄGNĀMĀ LAHORE

JAṄGNĀMĀ SARDĀR HARĪ SIṄGH

JAṄGNĀMĀ SARDĀR HARĪ SIṄGH NALVĀ

JAṄGNĀMĀ SRĪ GURŪ GOBIND SIṄGH JĪ KĀ

JĀNĪ

JĀPĀ BHĀĪ

JĀPU

JĀPU 1

JĀPŪ BHĀĪ

JĀPŪ BHĀĪ 1

JAPU PARAMĀRATH

JARG

JARNAIL SIṄGH BHIṆḌRĀṄVĀLE SANT (1947-1984)

JASPAT RĀI (d. 1746)

JASSĀ MALL (d. 1836)

JASSĀ SIṄGH ĀHLŪVĀLĪĀ (1718-1783)

JASSĀ SIṄGH NAUSHEHRĀ NAṄGLĪ (b. 1793)

JASSĀ SIṄGH RĀMGAṚHĪĀ (1723-1803)

JASSĪ

JASVANT SIṄGH RĀJĀ (1775-1840)

JASWANT SIṄGH (1896-1964)

JASWANT SIṄGH BHAGAT (1881-1967)

JAṬAULĪ

JATHĀ

JĀTĪ MALL (d. 1642)

JAṬPURĀ

JAṬṬŪ BHĀĪ

JAṬṬŪ BHĀĪ (d. 1621)

JAṬṬŪ BHĀĪ 1

JAṬṬŪ BHAṆḌĀRĪ BHĀĪ

JAṬṬŪ BHĪVĀ BHĀĪ

JAṬṬŪ CHAḌḌHĀ BHĀĪ

JAUNPUR (25º-47'N, 82º-40'E)

JAVĀLĀ SIṄGH

JAVĀLĀ SIṄGH (1866-1938)

JAVĀLĀ SIṄGH 1

JAVĀLĀ SIṄGH BHĀĪ SĀHIB (1872-1952)

JAVĀLĀ SIṄGH PAḌHĀṆĪĀ

JAVĀLĀ SIṄGH SANT ( 1878-1938)

JAVĀLĀ SIṄGH SANT (1889-1957)

JAVAND SIṄGH

JAVAND SIṄGH BHĀĪ (1887-1921)

JAVAND SIṄGH MOKAL (d. 1840)

JAVEHAR MALL BHĀĪ

JAWĀHAR SIṄGH

JAWĀHAR SIṄGH (1814-1845)

JAWĀHAR SIṄGH (d. 1838)

JAWĀHAR SIṄGH BHĀĪ (d. 1924)

JAWĀHAR SIṄGH NALVĀ (1809-1877)

JAWĀHAR SIṄGH RANDHĀVĀ

JAWĀHIR SIṄGH BHĀĪ (1859-1910)

JEṬHĀ BHĀĪ

JEṬHĀ BHĀĪ (d. 1634)

JEṬHĀ BHĀĪ 1

JEṬHĀ BHĀĪ 2

JEṬHĀ BHĀĪ 3

JEṬHĀ BHĀĪ 4

JEṬHĀ SIṄGH

JHABĀL KALĀṄ (spelt Chabāl in Survey of India maps)

JHAṆḌĀ BHĀĪ

JHAṆḌĀ BHĀĪ (1580-1661)

JHAṆḌĀ KALĀṄ

JHAṆḌĀ RĀMDĀS

JHAṆḌĀ SIṄGH (d. 1774)

JHAṆḌĀ SIṄGH (d. 1797)

JHAṆḌĀ SIṄGH (d. 1833)

JHAṆḌĀ SIṄGH BUTĀLĪĀ (d. 1883)

JHAṆḌEĀṆĀ

JHĀÑJHŪ BHĀĪ

JHAṬKĀ

JHĪVAR HEṚĪ

JHORAṚ

JĪND (29º-18'N, 76º-19'E)

JIND KAUR MAHĀRĀṆĪ (1817-1863)

JINDVĀL

JINDVAṚĪ

JINWĀḌĀ

JĪT MALL

JĪTOJĪ MĀTĀ

JIŪṆ SIṄGH PARUPKĀRĪ BHĀĪ (1884-1921)

JĪVA

JĪVĀ BHĀĪ

JĪVAN BHĀĪ

JĪVAN SIṄGH BHĀĪ (1649-1705)

JĪVAN SIṄGH CHHĀCHHĪ (d. 1852)

JĪVAN SIṄGH COLONEL (d. 1851)

JĪVAN SIṄGH KĀRSEVĀVĀLE BĀBĀ (1894-1974)

JĪVAN SIṄGHVĀLĀ

JĪVANDĀ BHĀĪ

JĪVANDĀ BHĀĪ 1

JĪVAN-MUKTA

JODH BHĀĪ

JODH BHĀĪ 1

JODH BHĀĪ 2

JODH BHĀĪ 3

JODH SIṄGH (1798-1864)

JODH SIṄGH (d. 1874)

JODH SIṄGH BHĀĪ (1882-1981)

JODH SIṄGH CHASHMĀVĀLĀ (d. 1859)

JODH SIṄGH RĀMGAṚHĪĀ (d. 1815)

JODH SIṄGH RASŪLPURĪĀ (d. 1857)

JODH SIṄGH ROSĀ (d. 1819)

JODH SIṄGH WAZĪRĀBĀDĪĀ (d. 1809)

JODHĀ BHĀĪ

JODHĀ BHĀĪ 1

JODHĀ RĀM (d.1845)

JODHĀṄ

JOGĀ

JOGĀ SIṄGH

JOGENDRA SIṄGH SIR (1877-1946)

JONES

JOTI BIGĀS

JUGĀVALĪ

JUJHĀR SIṄGH HĀḌĀ (d.1696)

JUJHĀR SIṄGH SĀHIBZĀDĀ (1691-1705)