PADĀRATH BHĀĪ

PAHĀṆĀ

PAHĀṚ SINGH MĀN (d. 1813)

PAHĀṚ SIṄGH RĀJĀ (d. 1849)

PAHARE

PĀHUL

PĀIL

PĀINDĀ KHĀN (d.1635)

PĀINDĀ KHĀN (d.1844)

PAINTĪS AKKHĀRĪ

PAIṚĀ BHĀĪ

PAIṚĀ BHĀĪ (d. 1634)

PAIṚĀ BHĀĪ 1

PAIṚĀ CHHAJJAL BHĀĪ

PĀKHAR BHĀĪ

PAKKĀ KALĀṄ

PAKKHOKE RANDHĀVE

PĀKNĀMAH

PĀKPAṬAN

PĀL SIṄGH ĀRIF SANT (1873-1958)

PALĀHĪ

PAMMŪ BHĀĪ

PAÑCHAMĪ

PANDHER

PAṄGAT

PAÑJ GRANTHĪ

PAÑJ MUKTE

PAÑJ PIĀRE (lit. the five beloved)

PAÑJ SAU SĀKHĪ

PAÑJĀ SĀHIB GURDWĀRĀ

PAÑJĀB KAUR (d. 1741)

PAṄJAB ON THE EVE OF FIRST SIKH WAR

PAÑJĀB RIYĀSTĪ PRAJĀ MAṆḌAL

PAÑJĀB SIṄGH

PAÑJĀB SIṄGH BHĀĪ (1871-1921)

PAÑJĀB SIṄGH NALVĀ (d. 1854)

PAÑJĀB SIṄGH RISĀLDĀR MAJOR (d. 1869)

PAÑJĀBĪ PRACHĀRNĪ SABHĀ

PAÑJOKHARĀ

PANOPLY

PANTH

PANTHIC PRATINIDHI BOARD

PĀOṆṬĀ SĀHIB (30º-25'N, 77º-35'E)

PĀPA (Sanskrit and Pālī pāpa, Prākrit pāva)

PARAMĀRTHA

PĀRAS BHĀG

PARAS RĀM BHĀĪ

PARCHĪ (plural parchīāṅ)

PARCHĪ BHĀĪ KANHAIYĀ

PARCHĪ BHĀĪ SEVĀ RĀM

PARCHĪ MANSŪR JĪ KĪ

PARCHĪĀṄ PĀTSHĀĪ 10

PARCHĪĀṄ SEVĀ DĀS

PARDAH SYSTEM

PARDHĀN KAUR (1718-1792)

PARDUMAN SIṄGH GIĀNĪ BHĀĪ (d. 1877)

PARIVĀR VICHHOṚĀ GURDWĀRĀ

PARMĀNAND

PĀRO BHĀĪ

PARTĀP KAUR RĀṆĪ (d. 1857)

PARTĀP SIṄGH

PARTĀP SINGH (d.1844)

PARTĀP SIṄGH 1

PARTĀP SIṄGH GIĀNĪ (1855-1920)

PARTĀP SIṄGH KAIROṄ (1901-1965)

PARTĀP SIṄGH KAṄVAR (1831-1843)

PARTĀPŪ BHĀĪ

PARTITION OF THE PUNJAB (1947)

PARYĀI

PARYĀI ĀDI SRĪ GURŪ GRANTH SĀHIB JĪ DE

PASHAURĀ SIṄGH KAṄVAR (1821-1845)

PATAṄG BHĀĪ

PĀṬH

PAṬIĀLĀ (30º-20'N, 76º-26'E)

PAṬIĀLĀ AND EAST PUNJAB STATES UNION

PATIT

PAṬNĀ (25º -37'N, 85º-10'E)

PAṬṬĪ

PATTĪDĀRĪ

PATTO HĪRĀSIṄGH

PAUṚĪĀṄ GURŪ GOBIṄD SIṄGH KĪĀṄ

PAVĀDĀṚĀ

PEHOVĀ

PERRON PIERRE CUILLIER (1755-1834)

PHAGGO BHĀĪ

PHAGGŪVĀLĀ

PHAGWĀṚĀ (31º-14'N, 75º-46'E)

PHALLEVĀL

PHARĀLĀ

PHARVĀHĪ

PHATTE NAṄGAL

PHERŪ BHĀĪ (1640-1706)

PHERŪ MALL BĀBĀ (d. 1526)

PHIRIĀ BHĀĪ

PHIRNĀ BHĀĪ

PHIRNĀ BHĀĪ 1

PHIRNĀ BHĀĪ 2

PHŪL (1627-1689)

PHŪL SHĀH (1574-1663)

PHŪLĀ SIṄGH AKĀLĪ (1761-1823)

PHŪLKĪĀṄ MISL

PHUMMAṆ SIṄGH BHĀĪ

PHUMMAṆ SIṄGH BHĀĪ (1906-1924)

PHUNHE

PIĀRĀ BHĀĪ

PIĀRĀ BHĀĪ 1

PIṄGALVĀṚĀ

PIÑJAUR

PĪPĀ

PĪR MUHAMMAD KHĀN

PIRĀGĀ BHĀĪ

PIRĀGĀ BHĀĪ 1

PIRĀṆĀ (PĪRĀṆĀ) BHĀĪ

PIRTHĪ MALL

POHLO MALL

POLLOCK SIR GEORGE (1786-1872)

POONA RESIDENCY CORRESPONDENCE

POPULATION

POTHĪ

POTHĪ ĀSĀVARĪĀṄ

POTHĪ SACH KHAṆḌ

POTHĪĀṄ BĀBĀ MOHAN VĀLĪĀṄ

POṬHOHĀR

POTTINGER SIR HENRY (1789-1856)

PRĀCHĪN PANTH PRAKĀSH

PRAHILĀD RĀI

PRĀṆ SAṄGLI

PRĀRTHANĀTĪTA DĀN

PRASĀDĪ HĀTHĪ

PRATĀP SIṄGH BHĀĪ (1899-1922)

PRATĀP SIṄGH GIĀNĪ (1904-1984)

PRATĀP SIṄGH MAHĀRĀJĀ (1919-1995)

PRAVṚTTI-MĀRGA NIVṚTTI-MĀRGA

PREM AMBODH POTHĪ

PREM KAUR RĀṆĪ

PREM SIṄGH

PREM SIṄGH (d. 1824)

PREM SIṄGH HOTĪ BĀBĀ (1882-1954)

PREM SUMĀRG

PREMĀ BHĀĪ

PREMĀ PLOT

PRICE JAMES

PRĪKHIĀ PRAKARAṆ

PRĪTAM DĀS MAHANT (1752-1831)

PRĪTAM SIṄGH GOJRĀṄ JATHEDĀR (1896-1976)

PRITHĀ BHĀĪ

PRITHĪ CHAND

PRITHĪ CHAND BĀBĀ (1558-1618)

PRITHĪ MALL

PRITHĪ MALL BHĀĪ

PROCLAMATION (1849)

PUĀT

PUNJAB

PUNJAB A HUNDRED YEARS AGO

PUNJAB BOUNDARY COMMISSION

PUNJAB CHIEFS THE

PUNJAB IN 1839-40 THE

PUNJABI

PUNJABI SŪBĀ MOVEMENT

PUNJAUB THE

PUNN

PUR HĪRĀṄ

PŪRAN SIṄGH PROFESSOR (1881-1931)

PŪRANMĀSHĪ

PURĀTAN JANAM SĀKHĪ

PURĪĀ CHAUDHARĪ

PŪRO BHĀĪ

PŪRO BHĀĪ 1

PUSHKAR